ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ
ชื่อ:
รหัส:
ลงทะเบียนฝากประวัติ
กรณีลืมพาสเวิร์ด

Untitled Document    รู้จักชมรม BPM ชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ (BPM) เป็นมายังไง ???? คงมีคนอยากรู้เป็นแน่เพราะหลายคนได้รับ E-Mail ประชาสัมพันธ์ให้สมัครเป็นสมาชิก บางคนได้คุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของชมรมเชิญชวนให้เป็นสมาชิก ...จากการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมฯ ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีบริษัทต่างๆ ให้ความสนใจพอสมควร ซึ่งแต่ละคนก็สนใจในสิทธิประโยชน์ของชมรมแตกต่างกันไป บางท่านสนใจเรื่องการฝึกอบรม บางท่านสนใจที่จะได้มีโอกาสพบปะเพื่อนร่วมอาชีพ HR ฯลฯ

     ชมรม BPM ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 น่าจะเป็นชมรมบริหารงานบุคคลน้องใหม่ล่าสุด ที่เกิดจากแนวคิดที่ต้องการให้มีองค์กรด้าน HR ในกรุงเทพฯ ที่จัดกิจกรรมให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันนั้นในใจกลางกรุงเทพฯ เองยังไม่มีชมรมบริหารงานบุคคล ทั้งที่ควรจะมีมาตั้งนานแล้ว ในขณะที่ในเขตอุตสาหกรรมรอบนอกและหัวเมืองใหญ่ๆ ต่างมีชมรมบริหารงานบุคคลทั้งสิ้น อาทิ ชมรมบริหารงานบุคคลอมตะนคร (ชลบุรี) ชมรมบริหารงานบุคคลระยอง ชมรมบริหารงานบุคคลโรจนะ (อยุธยา) ชมรมบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ เป็นต้น มีหลายชมรมฯ ที่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิก ที่ได้ยินมาก็เช่น ชมรมบริหารงานบุคคลอมตะนครมีกิจกรรมอบรม-สัมมนาฟรี (หรือเสียค่าสัมมนาถูกมาก) แก่สมาชิกอยู่เป็นประจำ โดยจัดสัมมนาที่นิคมฯ ทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์ด้านข่าวสาร-ความรู้อย่างสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก

     ชมรม BPM แตกต่างจากชมรมบริหารงานบุคคลอื่นๆ ที่เป็นชมรมฯ ที่ก่อตั้งโดย บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งการก่อตั้งชมรมโดยบริษัทนั้นก็มีจุดแข็งที่สำคัญ คือ

 • สามารถจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพราะมีพนักงานประจำชมรมที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมและบริการสมาชิก
 • การดำเนินงานต่างๆ ทำได้อย่างเป็นกลางและรักษาความลับของสมาชิกได้ตามที่สมาชิกต้องการ เนื่องจากบริษัท บีพีไอทีฯ ที่บริหารชมรมไม่ได้ทำธุรกิจแข่งขันกับสมาชิก จึงมีความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การสำรวจค่าจ้าง-เงินเดือน/ การทำ Training Needs Survey เป็นต้น

     แต่การดำเนินงานชมรมฯ โดยบริษัทก็มีข้อเสียเช่นกัน คือ แม้จะทำให้การบริหารชมรมมีประสิทธิภาพแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารชมรมก็สูงกว่าชมรมฯ ที่ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของผู้บริหาร HR ในแต่ละเขตพื้นที่ เพราะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลงานของชมรมฯ ซึ่งส่งผลทำให้ต้องเก็บค่าสมาชิกชมรมในอัตราที่สูงกว่าชมรมฯ ทั่วๆ ไป ก็ให้ถือว่าแลกกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและอันที่จริงแล้วสิทธิประโยชน์ของชมรมที่ให้กับสมาชิกนั้นมากมายกว่าค่าสมาชิกเยอะมาก

     อันที่จริงแล้วค่าสมาชิก 8,560 บาทต่อปี (ราคารวม VAT) นี้เป็นค่าการเก็บให้เท่าทุนเท่านั้น เพราะหากคำนวณแล้วมีการจัดประชุม-สัมมนาประจำทุกเดือน (ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน แล้วสมาชิกส่งคนเข้าร่วมได้ 2 ท่าน ค่าห้อง- ค่า Coffee Break ก็ตกประมาณคนละ 250 บาท รวมเป็น 500 บาท/บริษัท/ครั้ง นี่ยังไม่รวมค่าเอกสาร-ค่าวิทยากร-ค่าประสานงานต่างๆ ชมรมเก็บค่าสมาชิก 8,560 บาทต่อปี ก็เท่ากับประมาณเดือนละ 700 บาท จะเห็นว่าค่าสมาชิกที่เก็บนั้นแทบจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำไป แต่ด้วยเจตนารมย์ที่ต้องการสร้างสังคม HR ในใจกลางกรุงเทพฯ เราก็จะพยายามทำให้ชมรมดำเนินการให้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ

         1. บริษัท ไทย จีแอล จำกัด (อุปกรณ์-เครื่องมือทางการแพทย์)
         2. บริษัท แสงสิริเอ็มแอลเค จำกัด (รับเหมาแรงงาน/ รับเหมาโครงข่ายสายโทรศัพท์)
         3. บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา)
         4. บริษัท แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จำกัด (จำหน่ายเครื่องแต่งกายแฟชั่น)
         5. บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (โลจีสติกส์)
         6. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส จำกัด (มหาชน) - (ธุรกิจให้เช่ารถยนต์)
         7. บริษัท ซี.เอ็ม.พี. โปรดักส์ จำกัด (นำเข้า - จำหน่ายระบบบำบัดน้ำ)
         8. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (จำหน่ายแก๊สสำหรับอุตสาหกรรม)
         9. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) - ( ห้างสรรพสินค้า)
         10. หจก. รัจนาการ (2530) - (อาคารสำนักงานให้เช่า)
         11. บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด (จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง)
         12. บริษัท  อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อิพอกซี่ดิวิชั่น) - (ผลิตสารเคมี)
         13. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  (ธุรกิจหลักทรัพย์)
         14. บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด (จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
         15. บริษัท ครูเซล (ประเทศไทย) จำกัด (นำเข้าและจำหน่ายซอง-กระเป๋าสำหรับโทรศัพท์-กล้องถ่ายรูป-โน๊ตบุ๊ค-อุปกรณ์ไอทีอื่นๆ/ อุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์มือถือ)
         16. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา จำกัด (ธุรกิจหลักทรัพย์)
         17. บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ จำกัด (โลจีสติกส์)
         18. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง จำกัด (มหาชน) - (ธุรกิจพลังงาน/ นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน)
         19. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป)
         20. บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียน)
         21. บริษัท ฟอยล์ มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (จำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์บนพื้นผิววัสดุต่างๆ)
         22. บริษัท ที.ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (เครื่องดื่มกระทิงแดง)
         23. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและผงเหล็กออกไซด์)
         24. บริษัท ไวน์ คอนเนคชั่นจำกัด (นำเข้าและจัดจำหน่ายไวน์และสินค้าเกี่ยวกับไวน์)
         25. บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด (จำหน่าย ฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์ และวางระบบคอมพิวเตอร์์)
         26. บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (บริการเดินเครื่อง, บำรุงรักษา, วิศวกรรม ก่อสร้าง,งานอนุรักษ์พลังงาน)
         27. บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด (ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม)
         28. บริษัท ริด้า สโตน (ไทยแลนด์) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายหินแปรรูป)
         29. บริษัท ซีนเธ เทค จำกัด (จำหน่าย ผ้ากรองในอุตสาหกรรม)
         30. บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (นำเข้า-จำหน่าย รถยนต์ ส่วนประกอบรถยนต์ [ในเครือจากัวร์])
         31. บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์)
         32. บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจนำเข้า-จำหน่าย รถยนต์หรู ยี่ห้อจาร์กัวร์)
         33. บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (จำหน่าย -อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์)
         34. บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด (จำหน่าย- เคมีภัณฑ์ [ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์และความงาม ยี่ห้อ แคทเทอรีน])
         35. หจก. ฮะเซ้งพาณิชย์ (จำหน่าย-วาล์ว)
         36. บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (นายหน้าประกันภัย)
         37. บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด (สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง)
         38. บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง (จำหน่าย เครื่องมือตัดจากยุโรป)
         39. บริษัท สตาร์แบงอินเตอร์เนชั่นแนล (2551) จำกัด (ค้าปลีก - จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป)
         40. บริษัท เอ็ม พลัส อาร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด (ธุรกิจขนส่งสินค้า)
         41. บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (นิตยสาร/งาน)
         42. บริษัท ลัคกี้ สปินนิ่ง จำกัด (นำเข้า-ส่งออก เส้นด้าย)
         43. บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด (ผลิต-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ)
         44. บริษัท เคเอสเอเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (อสังหาริมทรัพย์)
         45. บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด (ผลิต-จำหน่ายแบตเตอรี่)
         46. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บัตรเครดิต KTC)
         47. บริษัท เอ็นไอไอที เทคโนโลยี จำกัด (ที่ปรึกษาด้าน ไอที)
         48. บริษัท บองชูร์ เรสเตอรอง จำกัด (จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
         49. บริษัท วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายสินค้า)
         50. บริษัท อีด้า เซเว่นซันส์ จำกัด (น้ำมันหล่อลื่น)
         51. บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (เคมีสิ่งทอ)
         52. บริษัท แพลททินั่ม รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (นำเข้าเทคโนโยลีที่ใช้ในอุตสาหกรรม)
         53. บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด (ประกอบ-จำหน่ายปั้มอัดลม (ยี่ห้อ PUMA))
         54. บริษัท แรงค์ พี.ที. โอคอนเนอร์ จำกัด (ผู้แทนจำหน่ายรถยต์ วอลโล มาสด้า)
         55. บริษัท บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง)
         56. บริษัท บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษาด้านวิศกรรม)
         57. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (อาหารแปรูป ยี่ห้อดอยคำ์)
         58. บริษัท โกลบอล อะโกร เทรด จำกัด (ข้าวบรรจุถุง)
         59. บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด (นำเข้า-ส่งออก ชิ้นส่วนรถยนต์, ขนส่ง)
         60. บริษัท เคนวูด อิเล็คทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (นำเข้าเครื่องเสียงติดรถยนต์ี)
         61. บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์)
         62. บริษัท คิทซ์โช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เฟอร์นิเจอร์)
         63. บริษัท ออนไลน์ แอคเซส จำกัด (จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
         64. บริษัท สยามโอเชี่ยนเวิร์ล กรุงเทพ จำกัด (อุทยานสัตว์น้ำ โอเชี่ยนเวิร์ล)
         65. บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด (สื่อสิ่งพิมพ์ (นิตยสารรักลูก))
         66. บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด (สถานพยาบาล)
         67. บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด (Trading ชิ้นส่วนอะไหล่ ติดตั้งแก๊สรถยนต์)
         68. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด (โรงพยาบาล)
         69. บริษัท ฮ่องกง สินเจริญ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (นำเข้า และจำหน่ายเครื่องจักรปักผ้า)
         70. บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด (ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ-เย็บปักถักร้อยทันสมัย)

Webboard - ชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯสมัครเป็นสมาชิก BPM รับสิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 • ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม-อบรมประจำเดือนได้ 2 คน (ฟรี) ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลา 3.30 ชั่วโมง/ ในการประชุมสามัญทุกครั้งจะมีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ชำนาญในเรื่องนั้นๆ + กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ + แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน HR + ตอบปัญหาการบริหารงาน HR –ปัญหากฎหมายแรงงาน ฯลฯ) ส่งพนักงานในบริษัทเข้าร่วมสัมมนา Public Training ที่ชมรมจัดขึ้นในราคาไม่เกิน 900 - 2,000 บาท/คน  ใช้สถานที่ของโรงแรม โดยชมรมจะเป็นผู้ประสานงานกลางในการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการ อันจะทำให้บริษัทสมาชิกลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรลงได้จำนวนมาก

 • ได้รับส่วนลดพิเศษ 10 – 25 % ในการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training)

 • ได้สิทธิ์เข้าร่วมสำรวจโครงสร้างเงินเดือนประจำปี ฟรี! / อัตราค่าจ้างเริ่มต้นของผู้จบการศึกษาใหม่/ สำรวจการให้สวัสดิการ/ สำรวจอัตราการจ่ายโบนัส และขึ้นเงินเดือนประจำปี (จัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - โดยทำการสำรวจอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ)
 • มีที่ปรึกษาไว้ให้คำปรึกษาในการบริหารงานบุคคล หรือปัญหาด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ โดยนักบริหารงานบุคคล และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

กำหนดการประชุมสามัญประจำเดือน และหัวข้อบรรยายวิชาการ ปี 2558
กำหนดประชุมสามัญประจำเดือนทุกวันอังคาร  สัปดาห์ ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30–17.00 น.
  สมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมได้ ฟรี 2 คน ในแต่ละครั้ง – คนที่ 3 – ขึ้นไป เก็บ 749 บาท/ครั้ง/คน

วันที่/ เดือน/ พ.ศ.

หัวข้อบรรยาย

9 ธันวาคม 2557

เทคนิคการจัดทำ Action Plan ในการสรรหาบุคลากรให้ทันตามที่ KPIs กำหนด

13 มกราคม 2558

เทคนิคการจัดทำ Training Road Map 

10 กุมภาพันธ์ 2558

เทคนิดและเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร

10 มีนาคม 2558

หลักการเขียนหนังสือเตือนและหนังสือเลิกจ้าง

7 เมษายน 2558

หลักในการจัดทำสวัสดิการแบบยืดหยุ่น

*12 พฤษภาคม 2558

ศึกษาดูงาน (HR Best Practices)

9 มิถุนายน 2558

หลักการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก

14 กรกฎาคม 2558

เทคนิคการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งาน

11 สิงหาคม 2558

เทคนิคการประเมิณค่างานเพื่อกำหนดโครงสร้างเงินเดือน

8 กันยายน 2558

Workshop ; การหา Functional Competency ในการ HR

13 ตุลาคม 2558

กฏหมายแรงงานสำหรับ HR

13 พฤศจิกายน 2558

เทคนิคในการปรับค่าจ้างประจำปี และผลสำรวจอัตราค่าจ้างประจำปี 2559

8 ธันวาคม 2558

Workshop ; การกำหนด KPIs ในงาน HR

หมายเหตุ : * เนื้อหา, หัวข้อ และวันที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (โดยบริษัทสมาชิกสามารถเสนอขอเจาะจงวิทยากรได้ด้วย) เช่น
อ.รุ่งนิกร สุมงคล (MD; BPIT Holdings Co., Ltd)  อ.เชาวรัตน์ เชาน์ชวานิล (อาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ และ MD; M Thai Estate Co.,Ltd – ด้านการตลาด) / อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน)/ ด้าน HR & Productivity)/ อ.ประสงค์  ทองสุขประสงค์ (ด้านจิตวิทยา – การสร้างทีมงาน – การ Presentation)/ รศ. เพิ่มบุญ  แก้วเขียว (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก ม.รามคำแหง) / อ. วิศรุต รักษ์นภาพงศ์  (MD; บจ.ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท์ ) / ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์  (ด้านการสร้างแรงจู.ใจในการทำงาน) ฯลฯ

อัตราค่าสมาชิกชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ - BPM

  ค่าสมัครสมาชิกชมรมฯ 1 ปี  8,560 บาท (ราคารวม Vat แล้ว)
  ค่าสมัครสมาชิกชมรมฯ  ครึ่งปี  5,350 บาท (ราคารวม Vat แล้ว)

  ค่าเข้าร่วมประชุม-สัมมนาประจำเดือนโดยไม่เป็นสมาชิก 900 บาท/คน/ครั้ง (ราคายังไม่รวม Vat)
  ( จัดประชุม-สัมมนาประจำเดือนทุกอังคารที่ 2 ของเดือน – ช่วงบ่าย )

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมสังเกตุการณ์ (โดยไม่เป็นสมาชิก)

มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
สัมมนาประจำเดือน
เข้าร่วมสัมมนา
ได้ครั้งละ 2 ท่าน
ค่าเฉลี่ยในการเข้าร่วมประชุม
สัมมนาประจำเดือน

12 ครั้ง/ปี (ทุกเดือน)

2 คน/ครั้ง
333.33 บาท /คน/ครั้ง


สมัครสมาชิกชมรมฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Training Center 02-434-3195-7

คุณกรองกาญจน์ วัลยา (นิคกี้)  มือถือ 086-524-2858  e-mail: krongkarn_w@bpit.co.th
คุณเมญาดา สุขศรีวรรณ (เม)  มือถือ 089-812-8616  
e-mail:
mayyada_s@bpit.co.th

ชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพ (Bangkok Personnel Management Club: BPM)  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 bpit.co.th
สาขากรุงเทพฯ โทร (02) 4343195-7 แฟกซ์ (02) 435-6469
สาขาพัทยา โทร (038) 416975-7  แฟกซ์ (038) 416-978
สาขาชลบุรี(อมตะนคร) โทร (038) 458925-6  แฟกซ์ (038) 458-927